PH

PH koncept

“Prilagođeni hoteli” inovativan je Greenfield koncept razvijan kroz desetogodišnje razdoblje u suradnji s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima, starijim osobama i obiteljima s malom djecom iz Hrvatske i zemalja Europske unije. Planirane lokacije su u kontinentalnim i  kontinentalno obalnim ruralnim županijama koje objedinjuju aktivni wellness i zdravstveni turizam, energetsku učinkovitost putem obnovljivih izvora energije, zaštitu okoliša, biološku obradu otpadnih voda, inteligentna tehnička rješenja te odabir za okoliš ne škodljivog građevinskog materijala. Hotelska prilagodba podrazumijeva arhitektonsku i uslužnu adaptaciju temeljem načela Univerzalnog dizajna koji osigurava kvalitetu i funkcionalnost za sve ciljne skupine, od aktivnih do onih smanjene pokretljivosti i komunikacije.

Projekt je u potpunosti osmišljen na ambiciozan i inovativan način. Glavne značajke utemeljene su na principima Univerzalnog dizajna koji omogućava: prilagodbu za aktivne korisnike kao i one s ograničenom pokretljivošću i komunikacijom; energetsku učinkovitost korištenjem obnovljivih izvora energije; očuvanje prirode; gospodarskog rasta područja u okolici hotela i organizaciji turističkih ponuda baziranom “Po mjeri” načelu.

Projekt je u cijelosti dizajniran na inovativan i holistički način kako bi postao novi standard u hotelijerstvu i ugostiteljstvu s tendencijom dugoročne održivosti.